Wat zijn de kosten voor het traject?

De kosten voor de sessies en gesprekken verschillen in prijs. Alle kosten zijn inclusief materiaal. Daarnaast is vaktherapie vrijgesteld van BTW. 

Afspraken Prijs Duur
Intake €0,- 45 min.
Observatiesessie € 75,- 60 min.
Therapeutische sessie € 75,- 60 min.
Tussenevaluatie € 35,- 30 min.
Eindevaluatie € 50,- 45 min.

Afmelden

Als je onverhoopt niet naar de sessie kan komen, wil ik jou of u vragen om dit 24 uur van tevoren te laten weten. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Wordt de sessie binnen 24 uur afgezegd of kom jij of uw kind niet opdagen, dan worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht.

Potlood op papier, tak, beukennootje, houtskool, plank, zwarte achtergrond

Hoe wordt het traject vergoed?

Het traject kan (deels) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel u of jij vergoed krijgt. Check hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar. Daarnaast kan het overzicht van zorgverzekeraars, die vaktherapie (deels) vergoeden, worden geraadpleegd op zorgwijzer.nl. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de vergoeding heeft u (meestal) geen verwijzing van de huisarts nodig. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen.

Daarnaast kan vaktherapie soms worden vergoed vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Raadpleeg hiervoor uw gemeente of neem contact met mij op. 

Tijdens de intake kijk ik graag met u mee hoe de vergoeding van vaktherapie kan worden geregeld. De intake is vrijblijvend.


Privacybeleid

Ik wijs u en jou graag op het privacybeleid. Tijdens de intake vraag ik altijd via een toestemmingsformulier om toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens in het cliëntendossier en op de factuur.

Daarnaast heb ik geheimhoudingsplicht. Alleen met toestemming deel ik gevoelige informatie met derden.

Schildering op papier, zwaan, plank, zwarte achtergrond

Algemene voorwaarden

Wanneer er wordt gestart met een beeldend therapietraject stemt u of jij in met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden lees je hier. Tijdens de intake wijs ik altijd nogmaals op deze voorwaarden. 

Daarnaast informeer ik u en jou graag over de beroepscode. Deze code hanteer ik tijdens het uitvoeren van de therapie.

Waar kan ik mijn klachten indienen?

Heb je een klacht over de aangeboden therapie, dan kan de klacht uiteraard ingediend worden. 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen en is aangesloten bij een erkende geschillencommissie. In het klachtenreglement wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.