Hoe ziet een traject eruit?

Een beeldende therapietraject heeft geen vooraf opgesteld aantal sessies. Het aantal sessies is afhankelijk van de wens van jou of uw kind en bepaalt hoe lang het traject gaat duren. Een gemiddeld beeldend therapie traject heeft 10 tot 14 sessies. De sessies vinden wekelijks plaats en duren 60 minuten.

Het traject wordt gestart na een intakegesprek. De eerste sessie staat in het teken van observeren. Naar aanleiding van deze sessie wordt het behandelplan geschreven, die als richtlijn wordt aangehouden tijdens het traject. Hierna starten de therapeutische sessies, waarin beeldend wordt gewerkt aan het behandeldoel.

Indien gewenst kunnen we een tussenevaluatie inplannen. Dit vindt meestal plaats na sessie zes. Het behandelplan kan tijdens de sessies continu worden aangepast aan de verwachtingen en wensen van jou of van u als ouder van het kind.

Pastelkrijtjes, doos, Rembrandt

Aan het eind van het traject vindt er altijd een eindevaluatie plaats, waarin het traject wordt besproken. Natuurlijk kan het traject altijd worden verlengd of vroegtijdig worden gestopt.


Wat houdt dit in?

Intake

Voordat het beeldende therapietraject start, vindt er een intakegesprek plaats. Een intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens de intake kijken we of beeldende therapie bij jou of uw kind past en stellen we samen een doel voor het therapietraject op. Het doel wordt voorlopig opgesteld en kan nog worden aangepast na de observatiesessie. Als er wordt besloten om te starten met een beeldend therapietraject, zal er een behandelovereenkomst worden getekend.

Het intakegesprek is gratis en geheel vrijblijvend!

Observatie sessie

De eerste sessie staat in het teken van observatie. Tijdens deze sessie worden twee verschillende beeldende werken gemaakt. Een vrije schildering, huis-boom-mens tekening en/of een vrij boetseerwerk. Naar aanleiding van deze werken, de hulpvraag en observatie, wordt het behandelplan geschreven. Het behandelplan geldt als richtlijn voor de therapeutische sessies en kan continu worden bijgesteld. Voor de start van de therapeutische sessies wordt het behandelplan met u of jou gedeeld. Het behandelplan kan telefonisch worden besproken. Als u of jij instemt met het plan, zal het traject worden gestart.

Therapeutische sessies

De therapeutische sessies volgen na de observatie sessie. Tijdens deze sessies wordt er kunstzinnig gewerkt aan de doelen uit het behandelplan. Een sessie bestaat meestal uit een klein en groter kunstzinnig werk. De verschillende sessies hebben een verband met elkaar door het maken van een reeks met beelden of het vertalen van een verhaal.

Pastelkrijt op papier, bloem, zwarte achtergrond

Tussenevaluatie en eindevaluatie

Het is mogelijk om halverwege het traject, meestal na sessie zes, een tussenevaluatie in te plannen. Tijdens de tussenevaluatie bespreken we het traject met eveneens de plannen voor de aankomende sessies. Een tussenevaluatie is optioneel en altijd mogelijk om in te plannen. Het traject wordt afgerond met een eindevaluatie. Tijdens de eindevaluatie bespreken we het gehele traject en mag je uiteraard de werken mee naar huis nemen. Daarnaast bespreken we of je/u tevreden bent over het afgelegde traject.


Hoe wordt beeldende therapie aangeboden?

De beeldende therapiesessies worden binnen praktijk "Aloë Vera" aangeboden als individueel- en als groepstraject.

Individueel traject

Bij een individueel traject wordt er één op één gewerkt. Er wordt een individueel behandelplan opgesteld, waarbij er elke week creatief aan het doel wordt gewerkt.

Groepstraject

Bij een groepstraject moet je denken aan een groepje van 2 tot 4 personen. Dit mogen meerdere kinderen/jongeren uit één gezin zijn of een groepje kinderen/jongeren met hetzelfde doel. Tijdens de sessies werken we gezamenlijk creatief aan een doel. Denk hierbij aan het versterken van de sociale vaardigheden of omgaan met een scheiding.

Ouder(s)/begeleider(s)

Bij alle trajecten is het mogelijk, wanneer dit ter bevordering is van het traject, dat ouder(s)/begeleider(s) gedeeltelijk aansluiten bij de therapie sessies. In overleg wordt gekeken wat de beste manier is om aan te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld een gedeelte van de sessie zijn of om de week de hele sessie bijwonen.